Pravidla a specifikace inzerce

Na Volnamista.cz mohou přidávat pracovní nabídky firmy s aktivní činností působící na území České republiky a zároveň mít povolený profil na Firmy.cz.

Inzerát musí:

 • obsahovat titulek/název pozice;
 • obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte;
 • být zařazen do lokality, kde se nachází místo výkonu práce;
 • obsahovat pouze jeden typ pracovní pozice

obsahovat název konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu.

Inzerát nesmí obsahovat:

 • nevhodná slova nebo znaky;
 • reklamní nebo obchodní sdělení;
 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí;
 • popis firmy (Server je propojen s katalogem firem a službou Firmy.cz).

Na Volnámísta.cz je zakázáno vkládat inzeráty, které:

 • již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 90 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní a budou ze Serveru odstraněny;
 • jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami;
 • dále Inzerent nesmí na Server vkládat inzeráty, které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob.

Vyhrazujeme si právo nezobrazovat inzeráty z pracovních portálů

Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející podomní prodej, práce jakéhokoliv erotického charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.

Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou smazány. Opětovné porušení pravidel povede k zablokování přístupu, smazání veškerých inzerátů a informací o firmě.

Fotografie, obrázky, videa, jiné souboru

Pokud Provozovatel umožňuje vkládat do Inzerátu fotografie, obrázky, videa či jiné soubory (dále souhrnně jen “soubory”) pak tyto soubory musí být vytvořeny Inzerentem, popř. Inzerent musí být oprávněným držitelem veškerých práv k takovým souborům a musí se vztahovat k inzerované pozici či Inzerentovi.

Soubory obsahující obchodní sdělení, reklamu, e-mailovou adresu, textové informace, kontaktní údaje na fyzické či právnické osoby nebo odkaz na internetové stránky, nejsou povoleny. Inzerent je povinen uvést kontaktní údaje do zvláštních kolonek pro tyto údaje vyhrazených a není oprávněn tyto údaje vkládat do souborů k Inzerátům připojeným. Je zakázáno vkládat soubory, které porušují autorská, osobnostní či jiná práva, a/nebo které obsahují nevhodný obsah, vč. obsahu vulgárního, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

Inzeráty obsahující nevhodné soubory (tj. takové, které porušují tato Pravidla pro inzerci či Podmínky), budou zamítnuty či odstraněny.