Titulek

Titulek má obsahovat přesný název pracovní pozice, který definuje činnost v popisu nabídky. V jednom inzerátu může být současně inzerováno více volných pracovních míst, ale jen v případě, že veškerá pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.

Neuvádějte do názvu pozice např. „Hledáme uchazeče“. Taková nabídka nebude uchazečům dobře dohledatelná.